Servis Rehberi (Registry)

Servis Rehberi (Registry)Kurumun sahip olduğu veya kullandığı web servislerin tanımlı, kurum içi ve dışında bulunabilir, erişilebilir olması sağlar.

Servis Yönlendirme (API Gateway)

Servis Yönlendirme (API Gateway)

APINIZER, kurumun servislerini sanal adresler üzerinden dışarıya erişime açarak isteklerin APINIZER süzgecinden geçmesini sağlayarak bir yandan servisleri sanallaştırırken, bir yandan da içerik kontrolü yapılmasına imkan verir.

Tehlikeli İçerik Filtreleme (Threat Protection)

Tehlikeli İçerik Filtreleme (Threat Protection)APINIZER, üzerindeki servislere gelen verilerde yapısal bir bozukluk varsa, veri büyüklüğü izin verilenden fazla ise veya veri içeriğinde SQL injection gibi tehlike oluşturabilecek bir tehdit varsa bunları tespit ederek iç sistemlere gitmesini engeller ve içerik güvenlik duvarı olarak çalışır.

Veri Dönüşümü (Transformation)

Veri Dönüşümü (Transformation)APINIZER, üzerindeki servislere gelen ve/veya iç servislerden dönen mesajların içeriğini başka bir formata dönüştürerek kullanılmasını sağlayabilir.

Servis Performans Kısıtlamaları (Throotling)

Servis Performans Kısıtlamaları (Throotling)Kurumun sunucularının aşırı yük altında çalışmasını engellemek amacıyla gateway üzerindeki servislere gelen isteklere belli kısıtlamalar koyarak iç sistemin stabil çalışmasını sağlar.

Servis İzleme (Monitoring)

Servis İzleme (Monitoring)APINIZER üzerindeki servislere anlık olarak gelen istekler, bu isteklerin başarı durumu, ortalama veri büyüklükleri, ortalama cevaplanma süreleri gibi istatistiksel bilgiler ile servislerin durumu anlık olarak izlenebilir.

Alarmlar

AlarmlarAPINIZER, üzerindeki servislerde belirlenen süreler ve koşullar için otomatik olarak alarmlar oluşturulmasını ve ilgili abonelere bilgi verilmesini sağlar.

Mesaj İçeriğinde Full Text Search

Mesaj İçeriğinde Full Text SearchMesaj içerikleri saklanıyor ise gelen ve giden mesajların üzerinde full text search yapma imkanı sağlar.

Kaynak Kod Üretme

Kaynak Kod ÜretmeUygulama üzerinde tanımlanmış veri tiplerini kullanan Web Servislerinin kaynak kodlarının üretilmesi sağlar. Böylece yazılımcıları uzun süren ve hataya açık bir süreçten kurtarmış olur.

Güvenlik Kontrolü (Authentication)

Güvenlik Kontrolü (Authentication)APINIZER ile servise sadece yetkili kullanıcıların erişmesi sağlanabilir. Bu durumda kurumun mevcut single-sign-on yapısına entegre şekilde yetkilendirme yapılabilir veya uygulamaya tanımlanmış kullanıcıların servise veri göndermesini sağlanabilir.

Yetkilendirme (Authorization)

Yetkilendirme (Authorization)Kullanıcıların istenen kaynağa izin verilen yetkiler dahilinde erişebilmesini sağlar. Veri üzerinde maskeleme ve dönüşüm yapabileceği gibi verinin istenmeyen kısımlarını tamamen veri içeriğinden kaldırılmasına imkan sağlar.

Mesaj Doğrulama (Schema Validation)

Mesaj Doğrulama (Schema Validation)APINIZER, üzerindeki servislere gelen mesajların iç servislerdeki veri şemalarına uygunluğunu kontrol ederek eğer bir sorun varsa uygulama sunucusuna gelmeden önce tespit edilmesini sağlar.

Servis Erişim Kısıtlama

Servis Erişim KısıtlamaKurumun güvenlik gerektiren durumlarda gateway üzerindeki servislere sadece kısıtlanmış ip'lerden ya da yasaklı ip'ler hariç diğer ip'ler üzerinden gelen mesajlara izin vermesini sağlar. Ayrıca servisin erişilebileceği saatler de gateway üzerinden ayarlanabilir.

Servis Yük Dağılımı (Load Balancing)

Servis Yük Dağılımı (Load Balancing)

Kurum içinde sunucular arasında yük dağılımını sağlamak amacıyla APINIZER, üzerindeki servislere gelen istekleri farklı uygulama sunucularına yönlendirebilir.

Mesaj İçerik Loglama (Request/Response)

Mesaj İçerik Loglama (Request/Response)APINIZER, üzerindeki servislere gelen ve iç servislerden dönen mesajlar isteğe bağlı olarak saklanabilir.

Bize Ulaşın

Bizimle en hızlı e-posta ile haberleşirsiniz :)

Bizi takip edin...